Zásady hospodárenia

Zásady obhospodarovania porastov PRO SILVA 
- zaradených do špecifického spôsobu obhospodarovania „t“ pre trvalo viac etážové porasty a porasty v prebudove na trvalo viac etážovú štruktúru a 
- zaradených do špecifického spôsobu obhospodarovania „v“ pre výberkové porasty a porasty v prebudove na výberkovú štruktúru
 sú uvedená v prílohe (DOC, 253 kB)