Zemný most Pokúty

 • Typ cieľa: Technická pamiatka
 • Krátky popis: Most na trase bývalej lesnej železnice Kľakovskou dolinou
 • Podrobnejší popis: Zemný most Pokúty bol vybudovaný dva roky potom ako Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Žarnovici začalo v roku 1924 budovať lesnú železnicu údolím Kľakovského potoka na Pavlovú Lúčku. Premostenie s dvoma klenbami (pre cestu a potok) je postavené z lomového kameňa, vedú naň dva mohutné zemné násypy.
 • Obec: Ostrý Grúň
 • Okres: Žarnovica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: most sa nachádza v doline Pokútskeho potoka neďaleko obce Kľak. Nevedie k nemu značená turistická značka. 
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: Hrad Revište (21 km), VLM Pamätník a chránené stromy profesora Wilckensa (33 km)
 • Dátum odhalenia: 4.11.2011
 • GPS súradnice: N 48°35'12.34'' E 18°40'26.43''
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika 

 • Podrobnejší popis: Zemný most Pokúty bol vybudovaný dva roky potom ako Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Žarnovici začalo v roku 1924 budovať lesnú železnicu údolím Kľakovského potoka na Pavlovú Lúčku s odbočkami na Megovú a do doliny Maras. Medzi kilometrami 16,805 až 16,905 museli projektanti vyriešiť problém dvoch nákladísk na Pokútach (horného a dolného), z ktorých každé ležalo na opačnom brehu Kľakovského potoka v rôznych výškach. Rozhodli sa prehradiť údolie násypom s výškou takmer šesť metrov, ktoré trasovali kolmo na cestu a Kľakovský potok. Vznikla tak najväčšia zemná stavba na lesnej železnici. Kríženie s potokom a cestou bolo riešené vybudovaním dvoch prierazov telesa trate. Tie boli vytvorené pred samotným navezením zeminy a násypu pomocou lomového kameňa a zaklenuté valenou, taktiež kamennou klenbou. Štítové steny dostali kamenné priečelia. Na jednom z nich je osadená tabuľka s nápisom STAVENO 1926. Z hľadiska technického nejde o typický most, ale o zemný val. Miesto sa vďaka svojej polohe často využívalo ako fotografická zastávka vlakových čiat. V súčasnosti je Zemný most Pokúty jednou z najviac zachovaných pamiatok tohto lesníckeho náučno chodníka „Po stopách lesnej železnice“. Nachádza sa v lokalite Pokuty, kde sa železnička rozvetvovala do dvoch dolín. Je postavený z prírodného kameňa a cez jeho oblúkovité otvory so stredovým pilierom vedie cesta a tečie kľukatý lesný potôčik.