Budova Národného lesníckeho centra

 • Typ cieľa: Budova
 • Krátky popis: Budova v centre Zvolena, dnes sídlo NLC
 • Podrobnejší popis: Budovu určenú pre potreby okresného úradu začali stavať v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1942 sado nej nasťahovalo lesné riaditeľstvo zo Žarnovice. V roku 1950 sa do budovy presťahovalo ústredie taxácie štátnych lesov, od roku 1952 používajúce názov Lesoprojekt. V roku 2006 sa Lesoprojekt zlúčil s ďalšími lesníckymi ustanovizňami vo Zvolene do Lesníckeho národného centra.
 • Mesto: Zvolen
 • Okres: Zvolen
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne, objekt slúži ako administratívna budova
 • Prístup: budova sa nachádza v centre mesta neďaleko železničnej stanice Zvolen mesto. 
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: Zvolenský zámok (1 km), VLM Lesnícke a drevárske múzeum (1 km), VLM Technická univerzita vo Zvolene 1,3 km),
 • Dátum odhalenia: 23.4.2013
 • GPS súradnice: N 48°34'38.09'' E 19°07'59.36''
 • Kontakt: www.web.nlcsk.org
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Budova Národného lesníckeho centra, určená pre potreby okresného úradu, sa začala stavať v 30. r. minulého stor. V r. 1934 prišla mestská rada s myšlienkou presťahovať do Zvolena zo Žarnovice lesné riaditeľstvo a Zvolen sa začal uchádzať aj o umiestnenie úradu zemskej taxácie (1937). Až v marci 1940 padlo konečné rozhodnutie, budova bola odovzdaná v r. 1941, a v r. 1942 v nej začal pracovať personál Riaditeľstva štátnych lesov a majetkov zo Žarnovice. Od 1.3.1944 tu úradovalo aj Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov, presťahované pod vplyvom vojnových udalostí z Bratislavy. Významnou udalosťou v histórii slovenského lesníctva bola centralizácia taxačnej služby a v roku 1946 vytvorenie inštitúcie s názvom Taxácia štátnych lesov v BB s jej hlavným organizátorom Antonom Hatiarom. V r. 1950 sa do Zvolena presunulo z BB ústredie Taxácie štátnych lesov a od 1.1.1952 došlo k osamostatneniu taxačných služieb a k vytvoreniu Lesoprojekty (neskôr Lesoprojekt a Ústav pre hospodársku úpravu lesov). Pod vedením Antona Hatiara, zakladateľa a tvorcu jednotnej nezávislej lesníckej taxačnej služby na Slovensku, sa začala tvorba komplexných lesných hospodárskych plánov, organizovanie prvej úplnej inventarizácie lesov Slovenska (1949-1952). Národné lesnícke centrum (Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Ústav lesných zdrojov a informatiky a Ústav pre hospodársku úpravu lesov) od r. 2006 sídli budove, ktorá bola vyhlásená za významné lesnícke miesto.