Obchodné verejné súťaže

Cieľom obchodnej verejnej súťaže je zabezpečiť spravodlivý a transparentný proces, ktorý zabezpečí všetkým zúčastneným stranám rovnakú šancu získať obchodný kontrakt. Štátny podnik LESY SR využíva formu obchodných verejných súťaží napríklad v oblastiach:

  • Predaj nadbytočného hnuteľného majetku 
  • Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku 
  • Prenájom majetku 
  • Poľovníctvo - výber užívateľa poľovného revíru
  • Predaj dreva na pni
     

Archív obchodných verejných súťaží

FILTER

timestamp Dátum - Čas eauctionId Názov Vyhlasovateľ auctionPromoter Stav Možnosti