PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Objednávka lovu


Objednávka lovu

O B J E D N Á V K A
POPLATKOVÉHO LOVU ZVERI

 

Lov pri uplatnení individuálnych cien:

Druh zveri:  Kvalita trofeje (počet kusov): 
Zabezpečenie ubytovania:    Zabezpečenie stravovania:    
   
alebo:        
Lov pri uplatnení paušálnej ponuky:
Paušálna ponuka:  Požadovaný parameter trofeje (rozpätie): 
 
     
Termín:
 
Odštepný závod (poľovný revír):
 
  
Meno a priezvisko:

Adresa:

Dátum narodenia:

Štát a miesto narodenia:

Číslo pasu:

Vydaný (pas):
Štátna príslušnosť:
Tel. č.:
E-mail:
Fax č.:
Poľovný lístok a poistenie vybaviť: 
Týždenný  Mesačný  Ročný
Číslo poľovného lístka:

Číslo občianskeho preukazu / pasu:

Číslo zbrojného preukazu:

Čislo EU zbrojného pasu (zahraniční hostia):
 
Nepoľujúce osoby:

Ďaľšie požiadavky:

 

Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej alebo paušálnej ponuky sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku Lesov SR, š.p., Banská Bystrica.

            
Dátum:    

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené