PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Objednávka lovu


Objednávka lovu

O B J E D N Á V K A
POPLATKOVÉHO LOVU ZVERI

 

 
Lov pri uplatnení individuálnych cien:
Druh zveri:  Kvalita trofeje (počet kusov): 
Zabezpečenie ubytovania:    Zabezpečenie stravovania:    
   
alebo:        
Lov pri uplatnení paušálnej ponuky:
Paušálna ponuka:  Požadovaný parameter trofeje (rozpätie): 
   
     
Termín:
 
Odštepný závod (poľovný revír):
   
    
Meno a priezvisko:
Adresa:

Dátum narodenia:

  Štát a miesto narodenia:

Číslo pasu:

  Vydaný (pas):
Štátna príslušnosť:
Tel. č.:
E-mail:
Fax č.:
Poľovný lístok a poistenie vybaviť: 
Týždenný  Mesačný  Ročný
   
Číslo poľovného lístka:

Číslo občianskeho preukazu / pasu:

Číslo zbrojného preukazu:
Čislo EU zbrojného pasu (zahraniční hostia):
   
Nepoľujúce osoby:

Ďaľšie požiadavky:

 

Dátum:  

Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej alebo paušálnej ponuky sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik.

Ako objednávateľ poľovníckej akcii súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely spojené s rezerváciou a pri poskytovaní služieb v poľovníctve pri LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

                

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené