Lesnícke a drevárske múzeum

Odkaz ikona Facebook LDM   Odkaz ikona Youtube

Prihlásiť na oDber newslettera

 

 

EXPOZÍCIE DREVO VŽDY ŽIVÉ a HLAS LESA  opäť OTVORENÉ

VÝSTAVY 
Príbeh kamzíka
do 11. 5. 2024
Krátkodobá výstava  zameraná na  symbol našich veľhôr. Výstava priblíži minulosť, súčasnosť a budúcnosť života kamzíkov na Slovensku. 
Kamenný herbár
do 23. 3. 2024
Krátkodobá výstava zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi zameraná na unikátne skameneliny treťohorných rastlín z baní hornej Nitry v kontraste s ich súčasníkmi.
Zelený objektív 2023
od 27. 3 . - 2. 5. 2024
Výstava fotografií z celoslovenskej súťaže mladých fotografov na tému „les“.

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Stojan na perá  12.3.

Vyrobte si veľkonočného zajačika, kuriatko, alebo iné zvieratko, ktoré vám bude slúžiť ako stojan pre vaše farbičky, tužky alebo perá.
Veľkonočný zajačik 19.3. 
Vyrobte si jednoduchého veľkonočného zajačika zo starej ponožky, ktorý vám poslúži ako veľkonočná dekorácia. Je potrebné doniesť si starú ponožku!
Vstup na tvorivé dielne: 1,00 € - jeden stojan / zajačik

VÝROBA VEĽKONOČNÉHO KORBÁČA  23.3. 
13:00 – 17:00

Pletenie veľkonočných korbáčov pod vedením odborníka ľudových remesiel Michala Filla z Ústredia ľudovej, umeleckej výroby. 
Cena:  3,00 € jeden korbáč

≈≈≈≈≈

Pred 125 rokmi bola vo Zvolene založená drevársko-stavebná firma S. FUGUSCH a synovia. Naše Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje výstavu venovanú histórii zakladajúcej rodiny Figuschovcov a produkcii firmy stolársko-nábytkárskej výrobe. Pri príprave výstavy spolupracujeme s potomkami rodiny a vo fonde múzea sa vďaka tomu nachádza obrazovo-textový materiál o pôsobení firmy vo Zvolene.
V tejto súvislosti sa však obraciame aj na verejnosť s výzvou na spoluprácu pri príprave výstavy. Ak vlastníte výrobky firmy, ktorá bola po druhej svetovej vojne znárodnená, pošlite nám svoj kontakt: muzeum@ldmzvolen.sk .
Prípadné výpožičky budú veľkým obohatením výstavnej prezentácie.
Vopred ďakujeme.
Vaše múzeum.

 

VÝSTAVY

 

Dnes sme sprístupnili zaujímavú výstavu
K A M E N N Ý  H E R B Á R

Výstava je zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, predstavuje výber treťohorných skamenených rastlín, starých 13 – 14 miliónov rokov, výnimočne dobre zachovaných v podobe listov, plodov, vetvičiek a časti kmeňov. Medzi dvomi stovkami exponátov fosílnej flóry sa nachádza mnoho vyhynutých či exotických druhov rastlín.

Výstava potrvá do 23. 3. 2024.

Ste na ňu srdečne pozvaní.

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne: 
Ing. Helga Šlenkerová; +421918828171; Helga.Slenkerova@lesy.sk

≈≈≈≈≈

P R Í B E H   K A M Z Í K A

Témou výstavy je Kamzík vrchovský, ktorý sa u Slovenskej verejnosti teší veľkej popularite. Verejnosť nemá podrobnejšie informácie o spôsobe života kamzíka, o jeho jedinečnosti, o jeho pôvode, o rozšírení kamzíkov v Európe a vo svete.
Srdečne pozývame na výstavu, ktorá podrobnejšie prezentuje viaceré populácie kamzíka na Slovensku, podrobnejšie informuje o populačnej dynamike tohto druhu, prírodných procesoch a možnostiach jeho ochrany. Tiež prezentuje jedinečný príbeh o záchrane vzácneho endemického tatranského poddruhu. Rozpráva o nadšení, obetavosti ale hlavne znalostiach a skúsenostiach tých, ktorí sa na záchrane kamzíkov podieľali. Ku každému vzácnemu živočíchovi sa viaže aj príbeh niektorej známej historickej osobnosti.
Knieža Hohenlohe a jeho panstvo v Tatranskej Javorine, častokrát žiaľ opradené výmyslami a mýtmi, je príkladom starostlivosti o zver, príkladom ochrany prírody a poľovníckej etiky.
Okrem faktov uvedených v textoch a popisoch výstavy a okrem fotografií, si návštevník pozrie diorámy s dermoplastickými preparátmi, imitujúce životné prostredie kamzíka.
Charakter výstavy je v prvom rade edukačný, ale jej cieľom je tiež podnietiť záujem a vytvoriť estetický zážitok návštevníka.
Výstava potrvá do 11. 5. 2024.

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne: 
Ing. Ivan Mesároš; +4210918828710; ivan.mesaros@lesy.sk

 

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

POnÚKAME NA PREDAJ - knihy, suvenÍry a výrobky z produkcie LSR