Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.: Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy. Komentovaná prednáška

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.: Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy. Komentovaná prednáška /files/lesy/o-lese/pro-silva/odborne-prispevky/prezentacie/saniga-konverzia-porastov-strukturovane.ppt