DISTURBANČNÝ REŽIM A TEMPORÁRNE ZMENY ZASTÚPENIA DREVÍN V DOBROČSKOM A BADÍNSKOM PRALESE

DISTURBANČNÝ REŽIM A TEMPORÁRNE ZMENY ZASTÚPENIA
 DREVÍN – ICH VPLYV NA HRÚBKOVÚ ŠTRUKTÚRU VO VÝVOJOVOM CYKLE BADÍNSKEHO A DOBROČSKÉHO PRALESA