Les&Letokruhy 12/2019:Aj podrastový spôsob hospodárenia je prírode blízky