Les&Letokruhy 4/2019: Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty. 1.časť