Les&Letokruhy 4/2019: Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty (dokončenie).