LeS&Letokruhy 5/2021: PBHL-nevykonanie ťažbovo obnovných postupov spôsobuje stratu štruktúry, stability a odolnosti lesov na zmenu klímy I.