Les&Letokruhy 7-8/2021: PBHL XIII. Predsadby v procese prebudovy smrekových lesných porastov