Lesnická práce 10/2019:Strategie obnovy lesa na velkých holinách po kurovcové kalamitě