Lesnická práce 6/2022:Křtinský Dauerwald s uplatnením freestyle v praxi