Lesník 11/2018: Rezolúcia a požiadavky z konferencie Sliačske poobhliadnutie 1956-2018