Lesník 2/2020: Prírode blízke obhospodarovanie lesa na Slovensku, skutočnosť a mýty