Lesník 7-8/2020:PBHL-základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia