Zborník z konferencie Sliačske poobhliadnutie 1956 - 2018

Zborník z konferencie Sliačske poobhliadnutie 1956-2018 je umiestnený na webovej stránke TU vo Zvolene http://issuu.com/www.tuzvo.sk/docs/tlac_sliacska_konferencia2018_zborn?e=35984487/66348970