Prebudova rovnovekých smrekových porastov - cesta k prírode blízkemu lesu

Časti:

Pôvodný a súčasný les na Orave 

Objekt Pro Silva Požehov - metóda ťažby stromov cieľovej hrúbky

Praktické príklady uplatnenia metódy ťažby stromov cieľovej hrúbky pri prebudove smrekových porastov