Náučný chodník Jelenská - Špania Dolina

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Jelenecká - Špania dolina (PDF, 728 kB) 
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Banská Bystrica
 • Pohorie: Nízke Tatry
 • Chránené územie: ochranné pásmo NAPANT
 • Prístup: Odbočka z hlavnej cesty č 59. na Dolný Jelenec
 • Východisko: pri pamätníku Jozefa Dekréta Matejovie v Dolnom Jelenci, N 48°51'23.54" E 19° 8'55.65"
 • Trasa: po dolinových a lesných cestách
 • Dĺžka: 12,5 km
 • Čas prechodu: 8 hod.
 • Počet zastávok: 5
 • Zameranie chodníka: lesnícke, ochranárske, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: stredne náročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: takmer celá trasa chodníka kopíruje turistické a cyklistické trasy
 • Rok otvorenia, garant: 2011, Lesy SR, š. p. Odštepný závod Slovenská Ľupča
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Odštepný závod Slovenská Ľupča Tel.: 048/ 41 87 295-6 E- mail: lesysl@lesy.sk
 • Aktuálny stav: 
 • Poznámka: Chodník je prechodný z oboch východísk. Je zároveň aj cyklotrasou.
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre realizáciu terénneho vyučovania, odporúčame pre starších žiakov.

Názvy informačných panelov
 1. Lesnícky náučný chodník J. D. Matejovie
 2. Horáreň Jelenská
 3. Bunker pod Jelenskou skalou
 4. Hospodárske spôsoby
 5. Zaniknutý vodovod
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Chodník na piatich zastávkach oboznamuje návštevníka so životom v lesoch, prácou lesníkov, históriou a významom tejto lokality. Chodník vedie prevažne po dobre udržiavaných dolinových a lesných cestách. Ponúka návštevníkovi pekné otvorené výhľady na Nízke Tatry, Veľkú Fatru a Kremnické vrchy. Trasa je vhodná pre rodinnú aj pre poznávaciu turistiku. Dá sa prejsť pešo alebo na bicykli, v zimnom období aj na bežkách. JELENSKÁ - ŠPANIA DOLINA L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k Spracovalo LDM v spolupráci z jednotlivými OZ. 2012 V oblasti Starých Hôr a Španej Doliny sa v minulosti kvôli banskej činnosti v lesoch nadmerne ťažila drevná surovina. Významný slovenský lesník Jozef Dekret Matejovie (1774-1841) v ťažkých časoch vďaka svojej pracovitosti, inteligencii, predvídavosti a láske k prírode odvrátil ich nepriaznivý stav. Bol to človek, ktorý nás naučil pestovať les, jeho myšlienky sú inšpiráciou i pre lesníkov súčasnosti. Realizácia náučného chodníka upozorňuje na lesnícke témy, na výnimočnosť a technické pamiatky tejto lokality, pripomína ťažké boje počas druhej svetovej vojny a propaguje odkaz Jozef Dekreta Matejovie: „zachovať lesy potomstvu“.