Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

 • Typ cieľa: Budova
 • Krátky popis: Budova na Námestí SNP vo Zvolene
 • Podrobnejší popis: Lesnícke a drevárske múzeum je jediná pamäťová a fondová inštitúcia na území Slovenska so zbierkovým fondom, výstavnou aktivitou a rozvinutou múzejnou činnosťou zameranou na dokumentáciu lesníctva a drevárstva. Vzniklo v roku 1927 v Bratislave a opätovne vo Zvolene na zámku v roku 1954. Od roku 2008 je súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.
 • Mesto: Zvolen
 • Okres: Zvolen
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Múzeum sa nachádza na Námestí SNP, pri budove Starej radnice
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM budova národného lesníckeho centra (0,7 km), Zvolenský zámok (1 km), VLM Technická univerzita vo Zvolene (1 km), Pustý Hrad (4 km), Vígľašský zámok (15 km), VLM Teplotný rekord Vígľaš (18 km)
 • Dátum odhalenia: 14.9.2012
 • GPS súradnice: N 48°34'37.3" E 19°07'30.7"
 • Stránka múzea: https://www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Lesnícke a drevárske múzeum je jediná pamäťová a fondová inštitúcia na území Slovenska so zbierkovým fondom, výstavnou aktivitou a rozvinutou múzejnou činnosťou zameranou na dokumentáciu lesníctva a drevárstva. Predmet jeho činnosti vhodne dopĺňa dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti zvolenského regiónu. Myšlienka vzniku múzea sa objavila na Riaditeľstve štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici už v roku 1924 a základy sa položili v roku 1927 v Bratislave. Od roku 2008 je súčasťou štátneho podniku LESY SR a je dôležitým miestom práce s verejnosťou, informovanie, vzdelanie a výchovu v oblasti lesníckej histórie a kultúry. Múzeum sa nachádza na hlavnom zvolenskom námestí v priestoroch meštianskych domov zo 16. storočia, ktoré sú spojené s historickými osobnosťami a udalosťami Zvolena. V súčasnosti ponúka návštevníkom prehliadku stálych výstav s názvom Les v zrkadle vedy, Drevo vždy živé, Hlas lesa a Ľudovít Štúr. Prostredníctvom pravidelných krátkodobých výstav prezentuje päťdesiat tisícový zbierkový fond; buduje odbornú knižnicu, poskytuje poradenské služby a umožňuje štúdium literatúry a zbierkových predmetov. Výsledky vlastných odborných činností zverejňuje múzeum prostredníctvom edičných, publikačných a propagačných výstupov, kultúrno-vzdelávacích programov a podujatí. V roku 2015 bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia priestorov pár rokov po tom ako bolo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene vyhlásené za významné lesnícke miesto.