Plavebný kanál Zlatá Baňa- Solivar

 • Typ cieľa: Technická pamiatka
 • Krátky popis: Vodný kanál slúžiaci na dopravu dreva do soľného závodu v Solivare
 • Podrobnejší popis: Pôvodne sa drevo so soľného podniku plavilo potokom Delňa a od Dulovej Vsi vodným žľabom. Pre podpodu plavenia bola v Zletej Bani postavená aj murovaná vodná nádrž. V rokoch  1819 - 21 bola výnimočná stavba - vodný kanál vedúci zo Zlatej Bane vlastnou trasou priamo do Solivaru. Kanál slúžil svojmu účelu bezmála 100 rokov, v roku 1917 bol nahradený lesnou železnicou. Dnes z celej stavby stojí už iba torzo priehradného múra v Zlatej Bani.
 • Obec: Zlatá Baňa
 • Okres: Prešov
 • Kraj: Prešovský
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Informačná tabuľa sa nachádza v Obci Zlatá Baňa pri potoku za hasičskou zbrojnicou.
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: LNCH Sigord
 • Dátum odhalenia: 23.7.2011
 • GPS súradnice: N 48°34'37.44'' E 19°07'31.11''
 • Vhodná pre: