Rodný dom profesora Miroslava Stolinu

 • Typ cieľa: budova
 • Krátky popis: Rodný dom lesníka a významnej osobnosti v oblasti ochrany lesov na Slovensku 
 • Mesto: Sobrance
 • Okres: Sobrance
 • Kraj: Košický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Informačná tabuľa sa nachádza pri budove dnešnej Špeciálnej základnej školy na ulici Kpt. nálepku v Sobranciach. 
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí:  Lesnícky náučný chodník Sobranecké kúpele (3 km), VLM Kaštielik Morské oko (24 km)
 • Dátum odhalenia: 08.11.2007
 • GPS súradnice: N 48°44'34.6" E 22°10'48.4"
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Rodný dom profesora Miroslava Stolinu v Sobranciach je miestom, kde sa 13.1.1923 narodil budúci lesník a významná osobnosť v oblasti ochrany lesov na Slovensku. Po štúdiách lesného inžinierstva v Bratislave a v Prahe začal v r. 1949 svoju lesnícku prax na Lesnom závode Zvolen, Správe štátnych lesov Žarnovica a Krajskej správe lesov Banská Bystrica, kvôli celoplošnému premnoženiu obaľovača jedľového. Po nástupe na Lesoprojekt vo Zvolene (1953) vypracoval celoštátnu koncepciu ochrany lesa. Pre tento účel so svojimi spolupracovníkmi podrobne preskúmal 1,2 mil. ha lesov. V r. 1960 nastúpil na Lesnícku fakultu VŠLD Zvolen, kde sa od r. 1969 stáva vedúcim Katedry ochrany lesa a poľovníctva, ktorú viedol až do svojho odchodu na dôchodok (1990). Ďalej pôsobil na Českej zemědelskej univerzite v Prahe na Lesníckej fakulte ako vedúci Katedry ochrany lesa (1990-1994). Bol hosťujúcim profesorom na Lesníckej fakulte Akademi Rolniczej v Krakowe (1993-2000). Zomiera 28.11.2004 vo Zvolene. Profesor Stolina založil novú modernú koncepciu ochrany lesa, ktorú prijali aj v zahraničí. Bol skvelým pedagógom, vedcom i popularizátorom svojho odboru na domácej ale aj na európskej scéne. Mesto Levoča mu udelilo čestné občianstvo a prezident SR štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra „Za významné zásluhy v oblasti lesníckej vedy, ekológie a environmentalistiky“ (2003).