Ocenenie P.Dendysa v rámci Medzinárodného roka lesov