Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa Duchonka 2009