Les/Lesokruhy 2008:Vyšší ročný prírastok a kvalitnejšia sortimentná skladba