Les/Letokruhy 1-2/2011. Kam smeruje prírode blízke obhospodarovanie lesa.