Les Letokruhy 1-2/2015:Využívame vysokú schopnosť prirodzenej obnovy