Les Letokruhy 11-12/2009:Výchova bukových porastov z pohľadu súčasných poznatkov