Les Letokruhy 3/2018: Prírode blízky les môže byť ekologicky stabilný aj ekonomicky výkonný