Les/letokruhy 3-4/2009: Ako ďalej s pestovateľskou činnosťou?