Les Letokruhy 3-4/2013 Smrek obyčajný verzus zmena klímy - ako ďalej?