Les, Letokruhy 3-4/2014:Aké sú praktické skúsenosti z obhospodarovania smrečín?