Les Letokruhy 4/2018:Ako odvodiť a priestorovo umiestniť ťažbu vo výberkovom lese?