Les Letokruhy 5/2016: Pro Silva a LESY SR, š.p. - 10 rokov pôsobnosti usmernenia k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa - 2.časť