Les Letokruhy 5/2018: Mapa prírode blízkeho lesa musí odrážať pestrosť jeho štruktúry