Les Letokruhy 6/2016:Anketa k výberkovému spôsobu hospodárenia