Les Letokruhy 6/2017: Podporiť v lesnom hospodárstve výberkový hospodársky spôsob?