Les/Letokruhy 7-8/2009:Ako dosiahnuť ekologickú stabilitu a ekonomickú samostatnosť lesných porastov