Les Letokruhy 7-8/2016: So svetlom je tu práca veľmi citlivá, dlhodobá a rozvážna