Les Letokruhy 7-8/2018:Predpoklady a potreba uplatňovania pestovnej koncepcie trvalo viac etážových porastov v listnatých lesoch Slovenska