LES Letokruhy 7-89/2018: Na návšteve v Českej republike