LES Letokruhy 7-8/2018: Na návšteve v Českej republike