Lesnická práce 1/2007: Koncepce přírodě blízkeho pěstování lesa pro Lesy SR