Lesnická práce 10/2016:Ovlivňování kvality dubových porostu pomocí přípravných dřevin