Lesnická práce 4/2014: Obecné lesy Paseka - 20 let bez pasek