Lesnická práce 6/2007:Ochrana smrkového lesa proti větrným kalamitám