Lesnická práce 6/2015:Od pasečného lesa k lesu trvale tvořivému