Lesnická práce 6/2016:Nepasečný les v našich podmínkách-jeho možnosti a význam