Lesnická práce 8/2017: Péče o les očima bavorského šlechtice